Gården

I 2001 købte vi denne skønne ejendom, på 25 ha. Vi driver det som deltidslandbrug, hvor det meste af jorden er lejet ud. Men vi har beholdt 4 ha, som vi driver med korn og græs til blandt andet fårene.

Vores fårebesætning består af cirka 15 moderfår og 2 til 4 vædderlinjer af racen Schropshire. Vi er altid på dyreskuet i Aabenraa, og ofte også på landskuet i Herning. Vi sælger både til avl og slagtning

Derudover har vi på gården schæferhund og et par katte  og høns

Ejendommen har tilhørt Arnes forældre, og de boede her på ejendommen i 45 år, inden vi i 2001 købte den af dem. Gåren har egen vandboring, som bruges til bland andet markvanding og til at vande dyrene ude på marken med.

Da vi kom hertil, var der i stalden plads til 28 køer, plus kalve og ungdyr på spalter. Stalden er nu “tømt”, så vi kan indrette den, som vi vil. Fårene er kun inde på stald i lemme perioden, cirka fra januar til april.