Priser

Priser fra 2022

Prisen for en vædderlam fra samme år er 1500kr + moms

Prisen for en gimmerlam fra samme år er 1500kr + moms

Prisen på vædder 1 år eller ældre er 1800kr + moms

Skal dyret eller dyrene til udlandet, altså til eksport er prisen 2000kr for gimmerlam fra samme år

Og 2500kr for vædderlam fra samme år og prisen for vædder over 1 år er 3000kr, disse priser indeholder en genotypetest.