Priser

Priser fra 2022

Prisen for en vædderlam fra samme år er 1500kr + moms

Prisen for en gimmerlam fra samme år er 1500kr + moms

Prisen på vædder 1 år eller ældre er 1800kr + moms

Skal dyret eller dyrene til udlandet, altså til eksport er prisen 2000kr for gimmerlam fra samme år

Og 2500kr for vædderlam fra samme år og prisen for vædder over 1år er 3000kr, disse priser indeholder en genotypetest.